Ehlers-Danloss

Fysioterapi, osteopati og Ehlers-Danloss syndrome.
Tina har mange års erfaring med behandling af bindevævslidelser og har i samarbejde med
Ehlers-danloss foreningen udarbejdet en pjece der kan bruge som vejledning til andre
behandlere, der træner og behandler patienter diagnosticeret med Ehlers-danloss syndrom.

Du kan finde brochuren her

I de mange års erfaring med denne patientgruppe, har opgaverne varieret fra at varetage,
træning, behandling, samarbejde med praktiserende læger , kommuner, henvisning til og
samarbejde med bandagister. Derfor er det nogle af de ydelser vi stadig tilbyder.

Dog har klinikken IKKE OVERNESKOMST MED DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING.
Al behandling og andre ydelser er derfor fuld egenbetaling.

Klinikken har endnu ikke etableret kørestols/handicapvenlig adgang, men der kan efter aftale
ydes hjemmebesøg.