Børnefysioterapi

Børnefysioterapi

 Børnefysioterapi hos Dynamik består af undersøgelse, behandling og træning af børn mellem 0-12 år. Børnefysioterapien rummer mange forskellige aspekter og tager altid udgangspunkt i hele barnet og dets omgivelser. Børns kroppe tilpasser sig efter omgivelserne og hvordan de udfordres, hvad end de er få uger gamle eller har børnehave- og skolealder, og der kan opstå perioder i barnets motoriske udvikling, hvor barnet har brug for hjælp til at komme videre.

Der ligger oftest en årsag bag at barnet er forsinket i sin motoriske udvikling, og søgen efter denne årsag står altid højt på listen, når barnet kommer i klinikken.

Nogle børn oplever f.eks. at få en favoritside som spæd, som gør dem stærkere i den ene side af kroppen og dette kan give asymmetri i kroppen og derved gøre det svære at bevæge sig frit, når den ene side af kroppen får lov at dominere bevægelserne. Andre børn kan have udfordringer med deres sanser, som kan forstyrre så meget i den lille krop, at den motoriske udvikling udfordres. Udfordringerne kan være mange, men ofte skal der kun små justeringer til for at barnet ændrer sit bevægemønster.

Den børnefysioterapeutiske undersøgelse og behandling tager altid udgangspunkt i det legende element, og vil altid være centreret omkring den nærmeste udviklingszone – altså næste motoriske udviklingstrin for barnet, som de måske er lige ved at mestre eller viser tegn til at være på vej imod – hvad end det er at krybe, kravle, hoppe, løbe eller kunne cykle.

Tina Kolby behandler

 

Ofte vil træningen med barnet være ”gemt” i kendt hverdagsleg, så barnet er optaget heraf, og I vil som forældre opleve at I får redskaber til hvordan I får det implementeret derhjemme i hverdagen, så indsatsen bliver en så naturlig del af Jeres hverdag, da vi også ved hvor svært det kan være at få presset nye tiltag ind i en travl hverdag.

 

Hos os er børnefysioterapien rettet mod børn fra 0-12 år. Herefter er barnet fint hjulpet i voksenregi med mindre der er specielle udviklingsbehov der bør tages hensyn til. I er derfor altid velkomne til at rette henvendelse, så vi kan vejlede Jer bedst muligt ift den bedste behandling for netop Jeres barn.

 

Nedenfor ses eksempler på hvor børnefysioterapi kan være relevant for barnet

  • Skævt eller fladt baghoved
  • Favoritside/tendens til ”banan-form/C-form” i kroppen
  • Ekstrem stærk og dominerende forside eller bagside af kroppen
  • Præmature børn
  • Bagud eller stilstand i den motoriske udvikling
  • Nedsat interesse for at bevæge sig
  • Sansemotoriske udfordringer
  • Smerter i kroppen
  • Diagnoser der udfordrer motorikken pga. kroppens udvikling
  • Træning/genoptræning efter uheld